Wij keuren, inspecteren, onderhouden(indien nodig) en repareren in hetzelfde bezoek. 
Dit heeft natuurlijk voordelen in de kosten.
 
De norm houdt in dat electrische installaties of apparatuur veilig gebruikt moeten kunnen worden door 
de werknemer of bezoeker. Dit is gerelateerd aan de Arbowet.
 
Met andere woorden:
een werkgever is verplicht om zijn werknemers met deugdelijke en veilige apparatuur te laten werken.
 
Tijdens een NEN 3140 keuring wordt een apparaat gekeurd op:

  1. Visuele controle; de algemene staat van een apparaat.

  2. Aardingsweerstand; deze moet voldoende LAAG zijn, zodat wanneer er iets fout gaat, de stroom via de aarde wegvloeit en niet via de werknemer.

  3. Isolatieweerstand: deze moet voldoende HOOG zijn, zodat de lekstromen naar aarde minimaal zijn.

Als een apparaat is gekeurd krijgt U hiervan een certificaat met daarop alle gegevens. Als het apparaat is goedgekeurd wordt het gestickerd met een keuringssticker voorzien van een herkeuringsdatum. Een apparaat wordt nooit afgekeurd, hoogstens niet goedgekeurd, waarbij  het dringende advies volgt om het apparaat eerst te laten repareren alvorens het weer in gebruik te nemen.